Poezja to forma twórczego pisania, która wykorzystuje poetycką formę języka. Często jest to trudne do zrozumienia, ponieważ wykorzystuje obrazy i metafory.

Chociaż użycie komputerów w poezji wywołało mieszane reakcje, niektórzy krytycy twierdzą, że odbiera to kreatywność związaną z tworzeniem wiersza.

Poezja miłosna jest sztuką samą w sobie. Pisanie tego może być łatwe, ale znalezienie właściwych słów może być trudne. Na naukę pisania wierszy miłosnych nigdy nie jest za późno.

W naszym szybko zmieniającym się świecie, w którym niekończący się nawał wiadomości i artykułów, może być trudno znaleźć czas na refleksję. Ale czasami, gdy trzeba trochę zwolnić, ważne jest, aby czytać wiersze.

Poezja to jeden z najbardziej zróżnicowanych i rozległych gatunków w literaturze, obejmujący wiele podgatunków. Wiersz to rodzaj kompozycji literackiej, często, choć nie zawsze, pisanej wierszem, którą należy czytać ze względu na walory estetyczne.

W dzisiejszym świecie poezja przeżywa swego rodzaju renesans wraz z rosnącą popularnością publikacji cyfrowych. W dzisiejszej erze, w której pracujemy więcej niż kiedykolwiek, zdarzają się chwile.

Poniżej znajduje się przykład Poezji Otwartej, która jest wierszem o wielu różnych interpretacjach.

Uważano, że neurony w mózgu podejmują decyzje w procesie zwanym rozpoznawaniem wzorców. Jednak naukowcy odkryli, że jest to coś więcej niż tylko rozpoznawanie wzorców; istnieje również część „kontroli wykonawczej” zaangażowana w podejmowanie decyzji.

Naukowcy uważają, że kora przedczołowa jest odpowiedzialna za tę funkcję kontroli wykonawczej, co pozwala na bardziej złożone procesy decyzyjne, niż wcześniej sądzono, że jest to możliwe

Wiersze to utwory pisane inspirowane uczuciami, przemyśleniami i obserwacjami. Można je postrzegać jako sposób na wyrażanie ludzkich emocji i celebrowanie chwil życia. Byli obecni w społeczeństwie od tysięcy lat i zawsze byli wzywani do wyrażania głębokich emocji, myśli i wglądu w świat.

Niemniej jednak poezja jako forma sztuki przeszła gwałtowne zmiany wraz z nowymi technologiami i postępem w mediach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wielu poetów tworzy teraz swoje prace cyfrowo za pomocą oprogramowania, takiego jak Scrivener lub Microsoft Word, które mogą konwertować tekst na wiersze zamiast używać pióra, ołówka lub papieru.

Dzięki pomocy sztucznej inteligencji większości poetów łatwiej jest teraz tworzyć wiersze na żądanie bez konieczności radzenia sobie z blokadą pisarza lub marnowania czasu na umiejętności, których nie mają, takie jak gra na gitarze, malowanie.