Wiersze obowiązkowe były powszechną cechą szkół publicznych w Wielkiej Brytanii do 2001 roku, kiedy stały się dobrowolne.

Poezja jest częścią życia szkolnego od niepamiętnych czasów i odgrywa ważną rolę w rozwijaniu umiejętności czytania, języka i rozumienia literatury. Obecność obowiązkowych wierszy w szkole również zachęciła uczniów do czytania większej ilości książek.

Szkoły wciąż muszą uczyć prozy i poezji, które są głównymi składnikami literatury. Nie chodzi tylko o nauczanie wymaganych lektur; chodzi o nauczenie uczniów, jak doceniać poezję i prozę.

W dzisiejszych czasach komputery stały się niezbędnymi narzędziami do pisania, dlaczego więc nie wykorzystać ich do tworzenia wierszy? Dowiedzmy Się!

Celem obowiązkowych wierszy w szkole jest pomoc dzieciom w nauce różnych umiejętności pomocnych w ich przyszłości.

W tym artykule omówiono różne rodzaje wierszy, które są używane w szkołach, aby uczyć dzieci pisania, analizowania i zapamiętywania. Mówi również o tym, jak poezja jest często postrzegana jako medium, które wymaga kreatywności i wyobraźni, jednocześnie rozwijając umiejętności pisania.

Wiersze obowiązkowe w szkole wprowadzają uczniów na różne poziomy myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju umiejętności językowych.

Niektórzy twierdzą, że obowiązkowe wiersze są dla uczniów stratą czasu i uniemożliwiają im pisanie na ważne tematy. Jednak inni uważają, że wiersze w salach lekcyjnych pozwalają uczniom postrzegać siebie jako poetów i rozwijać swoje umiejętności pisania.

Jednocześnie włączanie poezji do szkolnego programu nauczania przynosi wielkie korzyści. Uczniowie mają możliwość odkrywania swojej indywidualności poprzez ekspresję poprzez poezję i tworzenia nowej formy dzielenia się w swojej społeczności szkolnej.

Wiele szkół wprowadziło do programu nauczania wiersze obowiązkowe. Jest to bardzo kontrowersyjny ruch i istnieje wiele różnych opinii na ten temat, niektórzy uważają, że to dobry pomysł, a inni uważają, że jest to niepotrzebne odwracanie uwagi od głównego tematu.

Wiele osób uważa, że poezja, która była w przeszłości lekceważona przez pedagogów, była traktowana zbytnio w szkołach z powodu jej wykorzystania w testach NAPLAN.

Uczniowie muszą dobrze znać swoje umiejętności językowe, zwłaszcza gdy w przyszłości mają zostać pisarzem. Będą mogli od najmłodszych lat uczyć się podstaw poezji, co pomoże im rozwinąć umiejętność pisania.

Niektórzy uważają, że poezja powinna być po prostu dla zabawy, ale w szkole są obowiązkowe wiersze, które są używane do nauczania małych dzieci o czytaniu i docenianiu sztuki.

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii będą musieli nauczyć się obowiązkowego wiersza w czasie nauki w szkole.

Obowiązek nauczenia się wiersza został wprowadzony przez poetę Andrew Motion, mianowanego przez królową w 2008 roku laureatem poety, i ma na celu zapoznanie dzieci z poezją i pisaniem wierszy.

Ideę poezji przymusowej wprowadził do szkół poeta John Milton w 1644 roku. Dziś nauczenie uczniów pisania wierszy jest wyzwaniem i wielu uważa wręcz, że praktykę tę należy wyeliminować.

Kilka krajów, takich jak Singapur, Sri Lanka, Senegal i Republika Południowej Afryki, nadal ma obowiązkowe wiersze jako część swojego programu nauczania. Są też kraje, w których pomysł został całkowicie odłożony na półkę, takie jak Brazylia i Japonia.

Podczas gdy niektóre szkoły nadal wymagają od uczniów pisania wierszy w klasie, są kraje, takie jak Europa, w których koncepcja została całkowicie porzucona. Jedynym wyjątkiem jest Francja, która ma fakultatywny kurs dla studentów, którzy chcą go wziąć.