Piosenki harcerskie, zas³yszane na koloniach, obozach...

A ty czego słuchasz? Hip-hop, reggae, pop, soul, rock, techno czy może coś innego ?

Moderator: Kontrola

Awatar użytkownika
tajemnica
Posty: 634
Rejestracja: 18 wrz 2007, 23:23
Lokalizacja: zewsz±d
Kontaktowanie:

Piosenki harcerskie, zas³yszane na koloniach, obozach...

Postautor: tajemnica » 12 gru 2007, 23:29

Ballada wiêzienna

W wiêziennym szpitalu na zgni³ym pos³aniu
Nieznany m³odzieniec umiera.
Pier¶ mu siê porusza przy wolnym konaniu
"Ach, Matko! Ja, syn Twój, umieram!"

Przy jego pos³aniu siostrzyczka wiêzienna
M³odemu wiê¼niowi t³umaczy:
"Ty wrócisz do ojca, ty wrócisz do matki,
nim ró¿e zakwitn± i bratki."

Gor±czka siê wzmaga, to znowu opada,
Wtem klawisz drzwi celi otwiera.
Chce powstaæ , nie mo¿e, ³zy z oczu mu ciekn±.
"Ach, Matko! Ja, syn Twój, umieram!"

O szóstej nad ranem wynie¶li go z celi
I skuli go w ciemnej mogile.
Wiê¼niowie jak stali, tak wszyscy p³akali,
Bo m³odszy kolega nie ¿yje.

W wiêziennej kaplicy dwie ¶wieczki siê pal±,
A przy nich niewiasta wyblak³a.
"O Bo¿e jedyny, to syn mój jedyny,
Umiera zakuty w kajdany!"


Uczy³am siê tego i ¶piewa³am na kolonii.
Znacie mo¿e?
Ta piosenka jako pierwsza ze s³uchanych przeze mnie - przyprawi³a mnie o ³ezkê w oku :)
Lubiê ¶piewanie razem, na obozach czy w wiêkszym gronie.
Macie mo¿e jak±¶ swoj± ulubion± piosenkê tego typu?

Awatar użytkownika
Bragi
Posty: 388
Rejestracja: 28 sie 2006, 14:44
Lokalizacja: Litwini wracaj±?
Kontaktowanie:

Postautor: Bragi » 13 gru 2007, 7:26

Moja ulubiona piosenka to £emata (znana te¿ jako Rozmy¶lania nad wodospadem albo Idê do³em a ty gór±) pierwszy raz za¶piewa³em j± razem z dru¿yn± przy ognisku maj±c lat 10... potem zawsze mi gdzie¶ tam towarzyszy³a, niezale¿nie od tego, ¿e przesta³em siê udzielaæ harcersko... do tej pory czêsto j± grywam przy ogniskach i innych okazjach...

Pamiêtam, tylko tabun chmur siê rozwin±³
I cichy wiatr wiej±cy ku po³oninom
Jak kamieñ plecak twardy pod moj± g³ow±
I czyja¶ postaæ, co okaza³a siê tob±

Idê do³em, a ty gór±
Jestem s³oñcem, ty wichur±
Ogniem ja, wod± ty
¦miechem ja, ty ronisz ³zy

By³a¶ jak s³oñce w tê zimn± noc
Jak wielkie szczê¶cie, co zes³a³ mi los
Lecz nie na d³ugo by³o cieszyæ siê nam
Te k³ótnie bez sensu, sk±d ja to znam

Idê do³em...

I t³umaczy³em, jak naprawdê to jest
¯e mam swój ¶wiat, a w nim setki tych swoich spraw
A moje gwiazdy to z daleka do mnie l¶ni±
¦miechem i ³zami witaj± mój bukowy dom

Idê do³em...

Czas ju¿ zakoñczyæ rozwa¿ania te
Przy wodospadzie, gdzie us³ysza³em ¶piew
W ¼ródlanej wodzie, czas zanurzyæ d³oñ
Ju¿ ¿egnam was, dzisiaj odchodzê st±d

Idê do³em...
Byæ poet± to wielka rzecz, zatem wielko¶æ nie grozi mi.
Kiedy¶ ¶ni³ mi siê laur, pó¼niej tylko siê ¶ni³,
wreszcie sczernia³ i zblad³, zawis³ kleksem nad reszt± dni.
Moj± rêk± napisa³ kto¶ na tej kartce króciutki wiersz
"¶wiata raczej mam do¶æ ale czasem mi brak
trochê czasu bym móg³ pouk³adaæ swe s³owa w ¶wiat".

Awatar użytkownika
Voice
Posty: 427
Rejestracja: 26 sie 2007, 14:46
Lokalizacja: z serca
Kontaktowanie:

Postautor: Voice » 20 gru 2007, 17:10

A ja nie by³am nigdy na ¿adnej kolonii ani obozie ani...jej wyobra¿acie to sobie..? ;)a fajna sprawa te piosenki ;)
.......

Gabi
Posty: 228
Rejestracja: 05 gru 2007, 19:27
Lokalizacja: st±d
Kontaktowanie:

Postautor: Gabi » 23 gru 2007, 17:05

ja tak¿e niegdy nie by³am na koloniach, ani nie nale¿a³am do harcerstwa... Ale z harcerskich piosenek na pewno znam ,,Stokrotkê" :D :D

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 23 gru 2007, 17:09

ja by³am w zuchach przez dwa tygodnie ;) :D

Na obozy i kolonie je¼dzi³am czêsto z wielk± ochot±, jednak tam dominowa³y
poularne kawa³ki radiowe ;) dlatego teraz czasem lubie pos³uchaæ sobie jakiej¶ tandedy
i powspominaæ. "Stokrotkê" -to chyba ka¿dy zna lub przynajmniej kojarzy,
Jak ¶piewa³am w podstawówce " po¿egnanie"("ogniska ju¿ dogasa blask...."itd) to klasa s³ucha³a jak oniemia³a,
potem nie uda³o mi siê ju¿ ponownie zachwyciæ tak jakiej¶ wiêkszej publiczno¶ci ;)

Gabi
Posty: 228
Rejestracja: 05 gru 2007, 19:27
Lokalizacja: st±d
Kontaktowanie:

Postautor: Gabi » 23 gru 2007, 17:53

poem pisze:"Stokrotkê" -to chyba ka¿dy zna lub przynajmniej kojarzy


racja, to nawet popularna piosenka

Awatar użytkownika
Voice
Posty: 427
Rejestracja: 26 sie 2007, 14:46
Lokalizacja: z serca
Kontaktowanie:

Postautor: Voice » 24 gru 2007, 10:06

a no tak zapomnia³am ca³kiem o Stokrotce ;) heh bnawet tak na mnie mówili kiedy¶ :oczami: :D
.......

Awatar użytkownika
Eliat
Posty: 236
Rejestracja: 03 mar 2007, 20:42
Lokalizacja: P-Ñ
Kontaktowanie:

Postautor: Eliat » 24 gru 2007, 13:55

Stokrotkê to siê na tyle ró¿nych melodii ¶piewa³o... "Whiskey" D¿emu na przyk³ad

Awatar użytkownika
Ba¶ka
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2007, 1:52
Lokalizacja: z daleka
Kontaktowanie:

Postautor: Ba¶ka » 24 gru 2007, 21:00

Ja by³am przez rok w harcerstwie i kilka razy na koloniach. Z piosenek które pamiêtam z harcerstwa to "P³onie ognisko" a z koloni "By³o morze, w morzu ko³ek" i "Zakochany klaun" czy co¶ takiego ;)

Awatar użytkownika
tajemnica
Posty: 634
Rejestracja: 18 wrz 2007, 23:23
Lokalizacja: zewsz±d
Kontaktowanie:

Postautor: tajemnica » 24 gru 2007, 21:01

poem pisze:ja by³am w zuchach przez dwa tygodnie ;) :D

Ja te¿ mniej wiêcej tyle... :D
Ale przesz³am chrzest ;) :D

A na kolonii by³am tylko raz. Miêdzy czwart± a pi±t± klas± podstawówki :)
Te piosenki stamt±d pamiêtam do dzi¶ i bardzo mi³o wspominam wspólne ¶piewanie... ;)

poema
Posty: 1101
Rejestracja: 03 wrz 2007, 21:30
Lokalizacja: Kraków
Kontaktowanie:

Postautor: poema » 24 gru 2007, 21:51

tajemnica pisze:Ale przesz³am chrzest


ja te¿... ale to by³o wtedy prze¿ycie :D

Awatar użytkownika
Ba¶ka
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2007, 1:52
Lokalizacja: z daleka
Kontaktowanie:

Postautor: Ba¶ka » 24 gru 2007, 22:04

Ja te¿ przesz³am chrzest w harcerstwie i na koloniach :D

Awatar użytkownika
robertus
Posty: 102
Rejestracja: 18 paź 2007, 23:12
Lokalizacja: z wody
Kontaktowanie:

Postautor: robertus » 24 gru 2007, 23:33

z obozu to 'szumi las'' ale dalej nie pamiêtam

Awatar użytkownika
Ba¶ka
Posty: 261
Rejestracja: 10 cze 2007, 1:52
Lokalizacja: z daleka
Kontaktowanie:

Postautor: Ba¶ka » 25 gru 2007, 0:06

Ja na obóz siê nie za³apa³am, ale pierwszy raz by³am pod namiotem jak mia³am 15 lat (hehe bez kontroli rodziców), wtedy ¶piewano g³ownie piosenki D¿emu, Iry, Proletaryatu itp kapel ;)
W ¿yciu nie ma prób, od razu zaczyna siê przedstawienie.

Awatar użytkownika
Bragi
Posty: 388
Rejestracja: 28 sie 2006, 14:44
Lokalizacja: Litwini wracaj±?
Kontaktowanie:

Postautor: Bragi » 25 gru 2007, 8:08

Ja nadal je¿d¿ê pod namioty... i nada siê ¶piewa D¿emy, IRY i inne Perfecty... no bo w koñcu wszyscy znaj± :D
Byæ poet± to wielka rzecz, zatem wielko¶æ nie grozi mi.
Kiedy¶ ¶ni³ mi siê laur, pó¼niej tylko siê ¶ni³,
wreszcie sczernia³ i zblad³, zawis³ kleksem nad reszt± dni.
Moj± rêk± napisa³ kto¶ na tej kartce króciutki wiersz
"¶wiata raczej mam do¶æ ale czasem mi brak
trochê czasu bym móg³ pouk³adaæ swe s³owa w ¶wiat".


Wróć do „Muzyka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron